De verplichte AOV voor zzp komt eraan

De verplichte AOV voor zzp komt eraan

Als jij het nieuws over het overleg tussen werknemers, werkgevers en overheid hebt gevolgd, weet je dat er veel gaat veranderen. Een verplichte AOV voor zzp hoort daar ook bij. Dat is derhalve niet vrijwillig zoals de deelname aan een pensioenverzekering. Het besluit om tot een verplichte verzekering te komen heeft twee redenen.

1. Concurrentie

Door de vakbonden wordt betoogd dat een zzp op oneerlijke wijze concurreert met een werknemer. Sommige werknemers in beroepen, waar het arbeidsongeschiktheidspercentage hoog is, betalen tot wel € 500 per maand aan premies voor de uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Een zzp die onverzekerd blijft, kan dan voor een beduidend lager tarief in die sectoren werken.

2. Maatschappelijk risico

Momenteel zijn er meer dan 1,2 miljoen zzp. Vele daarvan zijn onverzekerd voor welk risico dan ook. Indien ze niet langer kunnen functioneren, zullen deze derhalve mogelijk door het maatschappelijke vangnet van bijstand moeten worden opgevangen. Alle partijen vonden dat een te groot maatschappelijk risico.

De huidige situatie

Een AOV verzekering voor zzp is slechts door 20% van deze beroepsgroep afgesloten. Als belangrijkste argument om geen verzekering nemen, wordt meestal de hoogte van de premie genoemd. Verder is er ook vaak weinig bekend omtrent de diverse opties die er beschikbaar zijn. Dat houdt in de Nederlandse situatie dan ook in dat er bijna een miljoen zzp zijn, die bij arbeidsongeschiktheid terug moeten vallen op de reserves die ze eventueel hebben opgebouwd. Duurt de periode langer, dan zal na het teren op de reserves bijstand moeten worden aangevraagd, eventueel tot aan het moment dat er AOW volgt. Beslist geen prettig vooruitzicht als je op dit moment een onverzekerde zzp bent. Op www.tulpenfonds.nl zie je hoe het anders kan.

Hoe zal de verplichte AOV voor zzp eruit gaan zien?

Er is nog zeer veel onduidelijk over de wettelijke regeling, omdat deze alleen op hoofdlijnen is besproken. De intentie bestaat om een regeling te treffen waarbij er veel aanknopingspunten zullen zijn met de huidige situatie bij werknemers.

De uitkering zou in principe moeten doorlopen tot aan het pensioen, indien de arbeidsongeschiktheid permanent is. De premie zou een koppeling gaan krijgen met het inkomen. Er zou ook een maximum gaan gelden voor deze collectieve regeling. Een indicatie is dat gedacht wordt een aan maximaal premie-inkomen van € 30.000 en een maximale uitkering die 70% hiervan zou gaan bedragen. Een zekere vrijheid zou worden geboden in de termijn voordat de uitkering ingaat. De verzekerde zou daarbij kunnen kiezen voor 6 maanden, een jaar of anderhalf jaar. Die keuze heeft uiteraard invloed op de te betalen premie. De bedoeling is om de regeling in 2025 te laten ingaan. Om gezond te blijven als zzp’er, is het in ieder geval goed om veel te bewegen. Arbeidsongeschiktheid kun je echter niet altijd voorkomen. Wees dan ook altijd voorbereid.

De keuze die je nu hebt

Als een zzp een AOV verzekering heeft op het moment dat de collectieve regeling ingaat , is het de bedoeling om deze door te laten lopen mits die vergelijkbaar is met de wettelijke regeling. Dat betekent dat je nu nog die keuze kunt maken. Over een paar jaar kan dat niet meer en wil jij in die tussenliggende periode nog het risico lopen van arbeidsongeschiktheid? Een goed moment om je nu te verdiepen in de mogelijkheden.