Jouw privacy

PrimaSite verzamelt gegevens als je voornaam, emailadres, gewicht, leeftijd en geslacht. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend om jou de gratis dienst JouwGewicht.nl aan te kunnen bieden.

We zullen deze gegevens nooit, maar dan ook echt NOOIT verkopen, uitlenen, of op een andere wijze aan derden ter beschikking stellen. Verzamelde gegevens blijven dus ons eigendom, waarmee jouw privacy gewaarborgd blijft.

Ook besteden we aandacht aan de bescherming van jouw gegevens: je communiceert middels een versleutelde SSL-verbinding (zie slotje in de adresbalk), die niet af te luisteren is door derden. En natuurlijk bewaken we de database met ons leven!